ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Brief info

Λίγα λόγια / Περιγραφή
Δράση
Συμμετοχή στο ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας κλπ.