Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας στην Κωνσταντινούπολη

Γιώργος Θεοτοκάς

«Το ημερολόγιο του Λεωνή»

Θεατρικό Αναλόγιο

Τετάρτη 14 Μαρτίου στις 19.00

Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης

Το θεατρικό αναλόγιο μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά:

http://www.livemedia.gr/theotokas2018