Πρόγραμμα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ